It Bûtlân 9
8621 DV Heeg
T 0515 44 44 28
F 084 88 33 555
info@ElektroSloep.nl

Bezoek en proefvaarten alleen na telefonische afspraak

Accu's en batterijen voor elektrisch varen

Loodantimoon en loodcalcium
Lood wordt met antimoon gelegeerd (met een geringe toevoeging van enkele andere elementen, zoals selenium of tin) of met calcium opdat het materiaal duurzamer en gemakkelijker te verwerken wordt.
Voor de gebruiker is het belangrijk te weten dat, in vergelijking met loodcalcium accu’s, met antimoon gelegeerde accu’s een hogere zelfontlading hebben en een hogere laadspanning nodig hebben, maar ook een groter aantal laad/ontlaad cycli kunnen doorstaan.

Open en gesloten accu’s
Open accu’s zijn gevuld met vloeibaar elektrolyt. In een gesloten accu is de elektrolyt meestal gevormd tot een gel (de gel-accu) of geabsorbeerd in microporeus materiaal (de AGM-accu).
Een open (of “natte”) accu zal tegen het einde van de het laadproces gaan “gassen”.
Bij gesloten accu’s beweegt het zuurstofgas dat op de positieve platen wordt gevormd naar de
negatieve platen waar het, na een gecompliceerde chemische reactie, met waterstof recombineert tot water. Er ontsnapt praktisch geen gas uit de accu. Waterstofgas wordt alleen gevormd als de laadspanning en laadstroom te hoog zijn. Het gas ontsnapt dan via een veiligheidsventiel, wat de naam VRLA-accu verklaart: Valve Regulated Lead Acid accu. Gesloten accu’s worden ook wel “gasdicht” genoemd: deze benaming is onjuist! Indien er als gevolg van verkeerd laden regelmatig gas ontsnapt uit een gesloten accu zal de elektrolyt uitdrogen en wordt de accu onbruikbaar.

Accu’s kunnen ook van elkaar worden onderscheiden op basis van hun mechanische constructie en gebruik.

De vlakke plaat startaccu (nat)
Dit is de accu die in auto’s wordt gebruikt. Deze accu is uitsluitend ontworpen voor kortstondige hoge ontlaadstroom (het starten van de motor) en heeft daarom dunne platen met een groot oppervlak. Bij herhaalt diep ontladen kunnen de platen krom trekken en zal al snel massaverlies optreden. Toch worden “heavy duty” vlakke plaat startaccu’s vaak als serviceaccu op kleinere jachten gebruikt.

De vlakke plaat semi-tractie accu (nat)
Deze accu heeft dikkere platen en betere separatoren tussen de platen om kromtrekken en
massaverlies bij cyclisch gebruik te voorkomen.

De tractieaccu of tractiebatterij (nat)
Bij deze accu, die zeer goed bestand is tegen cyclisch gebruik, worden meestal positieve buisjesplaten toegepast in combinatie met negatieve roosterplaten. Tractiebatterijen worden bijvoorbeeld in vorkheftrucks gebruikt, waarbij de accu elke dag 60-80% wordt ontladen en vervolgens ‘s nachts weer wordt geladen.
Een tractiebatterij dient bij intensief cyclisch gebruik periodiek een egalisatielading te ondergaan. De egalisatie lading bestaat uit het nog enkele uren doorladen van de accu met relatief weinig stroom, nadat het normale laadproces voltooid is. De laadspanning loopt dan op. Hoe hoog de spanning wordt hangt af van de chemische samenstelling en de ouderdom van de accu. De hoge laadspanning is onder meer nodig om eventueel resterend sulfaat om te zetten in actief materiaal en om stratificatie van de elektrolytoplossing te voorkomen. Het zwavelzuur (H2SO4) dat tijdens het laden van de accu ontstaat, heeft een hogere dichtheid dan water en zakt daardoor naar beneden, waardoor de zuurconcentratie onder in de accu hoger wordt dan bovenin de accu. De gasontwikkeling tijdens de egalisatielading zorgt ervoor dat de elektrolytoplossing weer goed wordt gemengd.
De cellen van buisjesplaat accu’s zijn hoog en smal. Bij vlakkeplaat accu’s zijn de cellen juist laag en breed. Daarom is bij een buisjesplaat accu veel meer gasontwikkeling nodig om de elektrolytoplossing goed te mengen dan bij een vlakkeplaat accu.

De gesloten (VRLA) gel-accu
Hierbij is de elektrolyt als gel geïmmobiliseerd. Deze accu is zeer bekend onder de naam Sonnenschein Dryfit A200, Sportline of Exide Prevailer.

De gesloten (VRLA) AGM-accu
AGM staat voor Absorbed Glass Mat. In deze accu’s is de elektrolyt geabsorbeerd in een glasvezel mat die geklemd is tussen de platen. In een AGM-accu verplaatsen de ladingdragers, waterstofionen (H2) en sulfaationen (SO4), zich gemakkelijker tussen de platen dan in een gel-accu. Hierdoor is een AGMaccu geschikter voor het kortstondig leveren van zeer hoge stroom dan een gel-accu.

De gesloten (VRLA) “opgerolde cel” accu
Deze accu is bekend onder de naam Optima (Exide heeft een soortgelijk product) en is een variant op de VRLA AGM-accu. Elke cel bestaat uit een opgerold samenstelsel van 1 negatieve en 1 positieve plaat met daartussen weer een mat waarin de elektrolyt geabsorbeerd is. Het resultaat is een grote mechanische stevigheid en een zeer lage inwendige weerstand. De opgerolde cel accu kan kortstondig een zeer hoge stroom leveren, doorstaat hoge laadstromen zonder te warm te worden en is, voor een VRLA-accu, bestand tegen zeer hoge laadspanning (tot 15 Volt voor een 12 Volt accu) zonder dat gas ontsnapt.

bron: http://www.victronenergy.nl/upload/documents/Book-NL-AltijdStroom.pdf